رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای گیلان؛

بزودی مدیریت منابع آب آستارا پایدار خواهد شد

مهندس کاظم لطفی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با اعلام اینکه بزودی مدیریت منابع آب آستارا پایدار خواهد شد گفت: نظر به عملکرد مناسب سدهای ساخته شده در جهان ....

 

       مهندس کاظم لطفی مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با اعلام اینکه بزودی مدیریت منابع آب آستارا پایدار خواهد شد گفت: نظر به عملکرد مناسب سدهای ساخته شده در جهان که باعث شده مطالعات و احداث سدهای لاستیکی در نقاط مختلف افزایش یابد گفت: در استان گیلان نیز مطالعات احداث چندین سدلاستیکی از جمله در محورهای شرقی، محورهای گالش کلام ، پهلوان بست و اطاقور روی رودخانه شلمانرود، محور رادارکومه روی رودخانه لنگرودخان، محور انبار سر روی رودخانه حاجعلی جوب،محور دهنه سر روی رودخانه سیدعلی اکبر، محورفخرآباد روی زهکش اوشمک و محورهای غربی سدلاستیکی تولم شهر روی رودخانه شاخزر محور باغبانان روی رودخانه ماسال، سدلاستیکی تالش روی رودخانه کرگانرود و امروز هم درآستارا سدلاستیکی خانه های آسیاب روی رودخانه ملاهادی انجام شده یا در حال انجام است.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در ادامه و در خصوص مشخصات سازمانی این سد گفت؛ ضخامت بتن اصلی پلاتفرم، 5/30 متر پلاتفرم در راستای عرض رودخانه 38 متر، پلاتفرم در راستای طول رودخانه20 متر عمق دیوارهای آب بند از روی پلاتفرم 12/3 مترطول حوضچه آرامش 12 متر، سراب و پایاب 110 متر تراز روی پلاتفرم 60/30 و تراز روی سدلاستیکی63/80 متر است.

مهندس لطفی افزود؛ سدلاستیکی خانه های آسیاب آستارا باعث توسعه و بهبود آبیاری اراضی شالیزاری در حدود 100 هکتار  در شهرستان آستارا و تأمین آب روستاهای محدوده سد با حجم 500/000 مترمکعب خواهد شد.

مهندس لطفی مدیرعامل آب منطقه ای گیلان در خاتمه با اعلام اینکه حجم مخزن این سد لاستیکی 1/5 میلیون مترمکعب با قدرت تنظیم سالانه 10 میلیون مترمکعب است گفت: براساس برآورد اولیه هزینه احداث بزرگترین سد لاستیکی ایران معادل 12 میلیارد تومان خواهد بود.

کد خبر: 1006
  تاریخ خبر : یکشنبه 15 مرداد 1396
 دبیر خبر
 888