با حضور نمایندگان آب منطقه ای گیلان و آموزش و پرورش گیلان :

نشست هماهنگی اجرای طرح های داناب و گسترش سواد آبی در مدارس گیلان برگزار شد

نشست هماهنگی آب منطقه ای گیلان و آموزش و پرورش استان گیلان در راستای اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب ( داناب) و گسترش سواد آبی در مدارس استان برگزار شد.

  اخبار طرح داناب
  دوشنبه 1 اسفند 1401
گزارش تصویری:

بازدید ناجیان آب از تأسیسات هواشناسی آب منطقه ای

گزارش تصویری: بازدید ناجیان آب از تأسیسات هواشناسی آب منطقه ای

  اخبار طرح داناب
  دوشنبه 25 اردیبهشت 1396