با حکم مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان :

سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان های رضوانشهر، ماسال و انزلی منصوب شد

با حکم مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان های رضوانشهر، ماسال و انزلی منصوب شد.

  اخبار انتصاب
  سه‌شنبه 2 اسفند 1401

انتصاب سرپرست امور منابع آب شهرستان صومعه سرا

طی حکمی که از سوی مهندس خرمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ، افشین جارچی بعنوان سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان صومعه سرا منصوب شد.

  اخبار انتصاب
  شنبه 4 خرداد 1398

انتصاب سرپرست امور منابع آب شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل

طی حکمی که از سوی مهندس خرمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ، محمد جواد علیزاده بعنوان سرپرست مدیریت منابع آب شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل منصوب شد.

  اخبار انتصاب
  چهارشنبه 1 خرداد 1398
ا

انتصاب سرپرست گروه حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها

طی حکمی که از سوی مهندس خرمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ، محمد مهدی اکبری بعنوان سرپرست گروه حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها منصوب شد.

  اخبار انتصاب
  چهارشنبه 1 خرداد 1398

انتصاب سرپرست تدارکات و خدمات پشتیبانی آب منطقه ای گیلان

طی حکمی که از سوی مهندس وحید خرمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، حمید رضا پورکریم بعنوان سرپرست تدارکات و خدمات پشتیبانی آب منطقه ای گیلان منصوب شد.

  اخبار انتصاب
  یکشنبه 25 فروردین 1398

انتصاب سرپرست منابع آب منطقه مرکزی گیلان

طی حکمی که از سوی مهندس وحید خرمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، ابوطالب منصوری بعنوان سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزی منصوب شد.

  اخبار انتصاب
  شنبه 24 فروردین 1398

انتصاب سرپرست امور منابع آب شهرستانهای فومن و شفت

طی حکمی که از سوی مهندس خرمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ، رضا محبوب خیرخواه بعنوان سرپرست مدیریت منابع آب شهرستانهای فومن و شفت منصوب شد.

  اخبار انتصاب
  دوشنبه 6 اسفند 1397

انتصاب سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

طی حکمی از سوی مهندس خرمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، مرتضی میرزایی لیما به عنوان سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری این شرکت منصوب شد...

  اخبار انتصاب
  دوشنبه 15 بهمن 1397

انتصابات جدید در آب منطقه ای گیلان

طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس خرمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، ...

  اخبار انتصاب
  دوشنبه 24 دی 1397
طی حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها:

مدیر عامل جدید شرکت آب منطقه ای گیلان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان : طی حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، ....

  اخبار انتصاب
  چهارشنبه 12 دی 1397

انتصاب سرپرست معاونت برنامه ریزی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

طی حکمی از سوی مهندس لطفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مهندس هادی پاکزاد ...

  اخبار انتصاب
  سه‌شنبه 29 آبان 1397

انتصاب مدیر بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

طی حکمی از سوی مهندس لطفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان مهندس مرتضی میرزایی به عنوان مدیر بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی شرکت تعیین شد.

  اخبار انتصاب
  دوشنبه 8 مرداد 1397

انتصاب سرپرست دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

طی حکمی که از سوی مهندس لطفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان صادرگردید، مهندس عمران مومنی بعنوان سرپرست دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق آبی شرکت منصوب شد.

  اخبار انتصاب
  پنجشنبه 28 تیر 1397