آمار میزان ریزشهای جوی در حوضه های آبریز دریای خزر، سفیدرود بزرگ و حوضه داخلی استان گیلان

از سوی دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت آب منطقه ای گیلان آمار مقایسه ای ریزشهای جوی از ابتدای سال آبی 94-93 (اول مهرماه سال جاری) تا بیست و ششم اسفندماه در سه حوضه آبریز دریای خزر، سفیدرود بزرگ و حوضه داخلی استان گیلان اعلام شد.

  اخبار آب
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-بهمن 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی به تفکیک شهرستان(بهمن 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-آذر 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی به تفکیک شهرستان(آذر 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب سطحی-آذر 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌برداری آب‌های سطحی به تفکیک شهرستان (آذر 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-دی 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی به تفکیک شهرستان(دی 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی- آبان 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی به تفکیک شهرستان(آبان 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب سطحی-آبان 1393

خلاصه وضعیت کمیسیون مجوز بهره برداری از منابع آب های سطحی (آبان 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-مهر 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌ برداری آب‌ های زیرزمینی به تفکیک شهرستان(مهر 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب سطحی-مهر 1393

خلاصه وضعیت کمیسیون مجوز بهره برداری از منابع آب های سطحی (مهر 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-شهریور 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌ برداری آب‌ های زیرزمینی به تفکیک شهرستان(شهریور 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب سطحی-شهریور 1393

خلاصه وضعیت کمیسیون مجوز بهره برداری از منابع آب های سطحی (شهریور 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-مرداد 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی به تفکیک شهرستان(مرداد 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب سطحی-مرداد 1393

خلاصه وضعیت کمیسیون مجوز بهره برداری از منابع آب های سطحی (مرداد 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-تیر 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی به تفکیک شهرستان(تیر 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

مسلوب المنفعه کردن 24 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان رشت

بنا بر اعلام معاونت حفاظت و بهره برداری این شرکت با پیگیری های به عمل آمده توسط امور آب ناحیه مرکزی

  اخبار آب
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب سطحی-تیر 1393

خلاصه وضعیت کمیسیون مجوز بهره برداری از منابع آب های سطحی (تیر 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-خرداد 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌ برداری آب‌ های زیرزمینی به تفکیک شهرستان(خرداد 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب سطحی-خرداد 1393

خلاصه وضعیت کمیسیون مجوز بهره برداری از منابع آب های سطحی (خرداد 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-اردیبهشت 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی به تفکیک شهرستان(اردیبهشت 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

بازسازی کامل نهر آبیاری استراتنگ اسالم تالش

نهر آبیاری استراتنگ به عنوان تنها منبع تأمین آب استخر 5 هکتاری اوله کری اسالم می باشد و در گذشته توسط کشاورزان محلی

  اخبار آب
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب سطحی-اردیبهشت 1393

خلاصه وضعیت کمیسیون مجوز بهره برداری از منابع آب های سطحی (اریبهشت 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-فروردین 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌ برداری آب‌های زیر زمینی به تفکیک شهرستان(فروردین 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

لایروبی بیش از 229 کیلومتر از انهار و کانالها برای فصل آبیاری و کشاورزی آتی

با برنامه ریزی های صورت گرفته و اقدامات انجام شده به جهت کسب حداکثر آمادگی برای فصل کشاورزی آتی و بهره مندی از همه ظرفیتهای آب استان تاکنون بالغ بر 229کیلومتر از انهار و کانالها لایروبی

  اخبار آب
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب سطحی-فروردین 1393

خلاصه وضعیت کمیسیون مجوز بهره برداری از منابع آب های سطحی (فروردین 93)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب زیرزمینی-اسفند 1392

نتایج کمیسیون صدور پروانه بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی به تفکیک شهرستان(اسفند 92)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

نتایج کمیسیون صدور پروانه آب سطحی-اسفند 1392

خلاصه وضعیت کمیسیون مجوز بهره برداری از منابع آب های سطحی (اسفند 92)

  نتایج کمیسیون
  چهارشنبه 27 اسفند 1393

اطلاعیه مشترک سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

با تسریع در انجام شخم های زمستانه در اراضی مستعد، تهیه به موقع نهاده های مورد نیاز به ویژه کودهای شیمایی، همیاری و مشارکت در لایروبی انهار منتهی به مزارع

  اطلاعیه ها
  سه‌شنبه 26 اسفند 1393

اقدامات انجام شده گروه امور مشترکین و درآمد شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

شفاف سازی و تعامل با مشترکین بخشهای مختلف در راستای چشم انداز سیاستهای کلان وزارت نیرو مبنی بر استفاده بهینه از منابع آبی

  اخبار عمومی
  سه‌شنبه 26 اسفند 1393